شرح وظایف


توجه: هرگونه استفاده از مطلب ذیل با ذکر منبع، نشانه ی احترام شما به تلاش نویسنده آن است.


مهمترین وظیفه ی اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات فعالیت منظم، هدف دار و بابرنامه به منظور حفظ و ارتقای توان حفاظتی برای رصد عملکرد واحد و شناسایی متخلفین است. اداره کل حراست، این وظیفه خطیر و بزرگ را با سرلوحه قراردادن قوانین و مقررات به سرانجام می رساند. این وظیفه ی کلی دارای جزئیاتی است که موارد زیر را شامل می شود:

۱- حراست و حفاظت از منابع انسانی واحد و ارائه ی مشاوره و کمک رسانی به آنان در هنگام بروز مسائل و مشکلات مختلف

حراست و حفاظت از منابع انسانی واحد علوم و تحقیقات


۲- دریافت انتقادات، پیشنهادات و گزارشات دانشجویان، اساتید و کارکنان واحد در قالب موضوعات مختلف و انجام اقدام مقتضی در راستای سالم سازی محیط و افزایش تقویت همه جانبه ی بخش های مختلف دانشگاه

انتقادات، پیشنهادات علوم و تحقیقات


۳- همکاری و تعامل با مدیران سطوح مختلف واحد در موقعیت های عادی و خاص

همکاری و تعامل علوم و تحقیقات


۴- پیشگیری و مقابله با تخلفات اداری، مالی، اخلاقی و... از سوی پرسنل و دانشجویان واحد

علوم و تحقیقات پیشگیری و مقابله با تخلفات اداری، مالی، اخلاقی


۵- انجام تحلیل های صحیح اطلاعاتی به هنگام وقایع پیش آمده در سطح واحد و ارائه ی گزارش آن به مقام مسئول مرتبط

علوم و تحقیقات تحلیل های صحیح اطلاعاتی


۶- نظارت و بازرسی خاص از سطوح مختلف واحد و یا افراد حاضر در آن با نظر مسئولین

علوم و تحقیقات نظارت و بازرسی


۷- آموزش و آگاه سازی حراستی کارکنان، دانشجویان و اساتید واحد

علوم و تحقیقات آموزش و آگاه سازی


۸- تهیه طرح ها، دستور العمل ها و آئین نامه های حراستی در زمینه های:

الف) حفاظت از اسناد و اطلاعات مربوط به واحد

علوم و تحقیقات حفاظت اسناد و اطلاعات

 

ب) حفاظت فناوری اطلاعات ( IT )

علوم و تحقیقات حفاظت فناوری اطلاعات ( IT )

 

ج) حفاظت از اماکن، تجهیزات، سخت افزار و منابع واحد علوم و تحقیقات در مقابل هرگونه ورود، نفوذ و استفاده ی غیر قانونی