اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام


حراست و اساتید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

لازم است متقاضیان همکاری با واحد علوم و تحقیقات در قالب هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت جهت تشکیل پرونده با به همراه داشتن مدارک زیر به اداره کل حراست مراجعه فرمایند.


 

 


 

مدارک لازم:

حراست و اساتید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱- تصویر تمام صفحات شناسنامه
۲- تصویر کارت ملی پشت و رو
۳- تصویر کارت پایان خدمت پشت و رو
۴- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۵- تصویر حکم کارگزینی یا قرارداد صادره از واحد علوم و تحقیقات
۶- سه قطعه عکس پرسنلی
۷- رزومه علمی و پژوهشی
نکته ۱:
ارائه ی کارت پایان خدمت صرفاً برای آقایان متولد بعد از سال ۱۳۳۶ ضرورت دارد.
نکته ۲:
ارائه ی مدرک ارزشیابی در مورد مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های خارج از کشور الزامی است.