اساتید مدعو


لازم است متقاضیان همکاری با واحد علوم و تحقیقاتحراست و اساتید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در قالب استاد مدعو در راستای اخذ کد استادی ضمن تکمیل فرم مشخصات عمومی اساتید مدعو، مدارک زیر را از طریق آموزش دانشکده ی متبوع به این دفتر ارسال نمایند.

 

 

 

 


۱- فرم تکمیل شده ی مشخصات اساتید مدعو به صورت دست نویس و امضاء شده (دریافت فرم از پیوند زیر)
دریافت (دانلود) فرم مشخصات اساتید
۲- تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد متقاضی
۳- تصویر کارت ملی پشت و رو
۴- تصویر کارت پایان خدمت پشت و رو
۵- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (جهت اعضای هیأت علمی سایر مراکز علمی)
۶- تصویر آخرین حکم کارگزینی
۷- سه قطعه عکس پرسنلی

۸- رزومه

نکته ۱: ارائه ی کارت پایان خدمت صرفاً برای آقایان متولد بعد از سال ۱۳۳۶ ضرورت دارد.
نکته ۲: ارائه ی مدرک ارزشیابی در مورد مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های خارج از کشور الزامی است.
نکته ۳: ارائه ی تمامی مدارک تحصیلی دانشگاهی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت اساتید مدعوی که دارای سابقه ی عضویت هیأت علمی نمی باشند ضروری است.
نکته ۴: ارائه ی تصویر مجوز صلاحیت تدریس دروس معارف جهت تدریس درس های این گروه الزامی است.