کارت شناسایی چند منظوره اعضای هیأت علمی


حراست و اساتید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتکارت شناسایی چند منظوره ی اعضای هیأت علمی یک کارت الکترونیکی هوشمند است که علاوه بر بیان مشخصات هویتی فرد، امکان ورود با خودروی شخصی به داخل واحد، تردد آسان و امن در اماکن مختلف واحد و امکان استفاده راحت از سیستم اتوماسیون تغذیه را برای اعضای محترم هیأت علمی واحد فراهم نموده است. هرچند صدور کارت شناسایی چند منظوره توسط دفتر حراست صورت می پذیرد، لیکن به منظور سهولت دسترسی اساتید و نیز امکان هماهنگی سریعتر در این زمینه لازم است متقاضیان جهت دریافت کارت فوق از طریق اداره کل هیأت علمی اقدام نمایند.


مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی چند منظوره:
۱- آخرین حکم کارگزینی
۲- یک قطعه عکس پرسنلی به روز
نکته ۱:
لازم است در هنگام ارائه ی درخواست صدور کارت چند منظوره جدید، کارت شناسایی قبلی به این اداره تحویل داده شود.
نکته ۲:
در صورت مفقود و یا سرقت شدن کارت شناسایی، صاحب کارت باید در اولین فرصت ممکن گزارش مفقود یا سرقت شدن کارت خود را به اداره کل حراست ارائه نماید.