سفرهای خارجی اساتید


توجه: هرگونه استفاده از مطلب ذیل با ذکر منبع، نشانه ی احترام شما به تلاش نویسنده آن است.


ازسفرهای خارجی اساتید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات جمله شاخص های رشد و توسعه هر کشوری میزان توجه و رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی توسط نخبگان آن، مخصوصاً نخبگان علمی در سفرهای خارج از کشور است. چرا که این امر مهم، ارتباط مستقیم با فرهنگ عمومی جامعه دارد و رعایت آن توسط نخبگ ان جامعه از محورهای مهم توسعه ی جامعه به شمار می آید. در همین راستا، به منظور صیانت از اعضای هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات در خارج از کشور و جلوگیری از قرارگرفتن این عزیزان در تورها و تله های سرویس های اطلاعاتی حریف، شایسته است اعضای هیأت علمی واحد جهت بهره گیری از خدمات صیانتی فوق الذکر و همچنین آموزش و آشنایی با خطرات احتمالی، قبل از هرگونه سفرخارجی با مراجعه به این اداره کل نسبت به تکمیل فرم مربوط به سفر خارج از کشور و ارائه ی اطلاعات لازم و دریافت توصیه ها و هشدارهای ویژه ی مخصوص کشور مقصد و آشنایی با قوانین آن کشور اقدام فرمایند.


نکته مهم: در صورتی که سفر به خارج از کشور در قالب کاری باشد، مستدعی است اعضای محترم هیأت علمی پس از بازگشت از سفر نیز با مراجعه به اداره کل حراست واحد نسبت به تکمیل فرم مربوط به گزارش سفر اقدام نمایند.


توصیه های سفرهای خارجی:
برای آگاه سازی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید محترم واحد علوم و تحقیقات در مورد رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی در سفرهای خارج از کشور، اداره کل حراست اقدام به انتشار توصیه نامه ای مفید و مختصر در این زمینه نموده است که با اشاره بر روی پیوند زیر، دریافت و مطالعه ی آن امکانپذیر می گردد.
دریافت توصیه نامه ی سفرهای خارج از کشور
آموزش حفظ امنیت در سفرهای خارجی


نکته: اعضای محترم هیأت علمی و اساتید محترم واحد علوم و تحقیقات می توانند با اشاره بر روی پیوندهای آموزش اساتید و مطالب آموزشی به این صفحات وارد شده و از مطالب آموزشی، هشدارها و توصیه های حراستی موجود در آن نهایت استفاده را بنمایند.


اساتید گرامی: