آموزش کارکنان


در اداره کل حراست، آموزش کارکنان واحد علوم و تحقیقات به دو دسته تقسیم می شود:
۱- آموزش حراست از محیط کارآموزش کارکنان
۲- آموزش سلامت رفتار در محیط کار


۱- آموزش حراست از محیط کار:
به طور کلی هر ساختمان دارای کلیات و جزئیاتی است که حفظ و مراقبت از کلیات عمومی آن وظیفه ی پرسنل محترم حفاظت فیزیکی واحد و حفظ و مراقبت از جزئیات تحویل شده آن برعهده کارکنان محترم واحد علوم و تحقیقات است. این عزیزان به همراه پرسنل حفاظت فیزیکی سعی بر آن دارند که به نحو احسن از اموال و اماکنی که به آنها تحویل شده در مقابل خطرات احتمالی مراقبت نمایند. در این راستا، آموزش کارکنان واحد از نظر حراست از محیط کار دارای شش محور است و هرکدام دارای جزوه ی آموزشی مخصوص به خود است که کارکنان محترم واحد می توانند برای افزایش آگاهی با اشاره بر روی پیوند دریافت جزوه آن را دریافت و مطالعه فرمایند.

محورهای آموزش حراست از محیط کار:
الف) آموزش جلوگیری از نفوذ فیزیکی به محیط کار و راه های مقابله با آن

نکته: این نوع نفوذ به منظور سرقت اسناد و یا اموال موجود در محیط کار انجام می شود.
ب) آموزش جلوگیری از آتش سوزی در محیط کار و روش های مقابله با آن در صورت بروز

ج) آموزش مدیریت بحران و روش های مقابله با حوادث طبیعی مانند زلزله و...
د) آموزش صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف و هدررفت آن در محیط کار
ه) آموزش مراقبت از سخت افزارهای کامپیوتری و وسایل برقی موجود در محیط کار برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فیزیکی
و) آموزش مراقبت از سیستم های کامپیوتری، سرور ها و پایگاه های اطلاعاتی از نظر نرم افزاری، برای جلوگیری از نفوذ هکرها یا سرقت و نشتی اطلاعات و دیگر آسیب های احتمالی


۲- آموزش سلامت رفتار در محیط کار:
این مبحث دارای پنج محور مهم می باشد که به شرح زیر است:
الف) حفاظت گفتار
ب) سلامت اخلاق
ج) پاکدستی
د) وجدان کاری
ه) تکریم ارباب رجوع


همچنین، کارکنان محترم واحد علوم و تحقیقات می توانند علاوه بر پیوند دریافت جزوه و با اشاره بر روی پیوند مطالب آموزشی به این صفحه وارد شده و از مطالب آموزشی، هشدارها و توصیه های حراستی موجود در آن نهایت استفاده را بنمایند.