کارت شناسایی چند منظوره کارکنان


کارت شناسایی چندمنظوره کارکنان یک کارت الکترونیکی هوشمند است که برای راحتی بیشتر همکاران گرامی دارای ویژگی ها و امکانات زیر می باشد:
۱- بیان مشخصات هویتی فرد
۲- امکان ورود با خودروی شخصی به داخل واحد
۳- امکان تردد آسان و امن در اماکن مختلف واحد
۴- امکان استفاده آسان از سیستم اتوماسیون تغذیه

صدور کارت شناسایی چند منظوره توسط دفتر حراست صورت می پذیرد و لازم است متقاضیان جهت دریافت کارت فوق به این دفتر مراجعه فرمایند.


شیوه ی دریافت کارت شناسایی چند منظوره:

کارکنان محترم می بایست فرم مربوط به دریافت کارت را از پیوند زیر دریافت (دانلود) نموده و پس از تکمیل آن به صورت دست نویس، با به همراه داشتن فرم تکمیل شده به دفتر اداره کل حراست واحد به نشانی ساختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی مراجعه فرمایند.
 

دانلود فرم مخصوص دریافت کارت شناسایی چند منظوره (PDF-کاغذ A5)


نکته ۱: لازم است چاپ (پرینت) فرم دریافت کارت در کاغذ A5 باشد.
نکته ۲: لازم است در هنگام
دریافت کارت چند منظوره جدید، کارت شناسایی قبلی به این اداره تحویل داده شود.


کارکنان محترم واحد می توانند با اشاره بر روی لیست های زیر، وضعیت صدور و تحویل کارت شناسایی خود را مشاهده نمایند


 


*نکته مهم:
در صورت مفقود و یا سرقت شدن کارت شناسایی چندمنظوره - برای جلوگیری از هرگونه اتفاق یا سواستفاده ی احتمالی - لازم است صاحب کارت در اولین فرصت ممکن گزارش مفقود یا سرقت شدن کارت خود را به اداره کل حراست ارائه نموده و برای دریافت مجدد کارت شناسایی چندمنظوره اقدام نماید.


مدارک لازم برای صدور مجدد کارت شناسایی چند منظوره:
کارکنان محترم می توانند برای دریافت مجدد کارت شناسایی با به همراه داشتن مدارک زیر به دفتر اداره کل حراست مراجعه نمایند.
۱- آخرین حکم کارگزینی
۲- یک قطعه عکس پرسنلی به روز