سفرهای خارجی کارکنان


توجه: هرگونه استفاده از مطلب ذیل با ذکر منبع، نشانه ی احترام شما به تلاش نویسنده آن است.


سفرهای خارجی میزان توجه و رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی در حوزه ی امورات شغلی توسط کارکنان هر سازمان در تمامی زمینه ها علی الخصوص در هنگام سفرهای خارجی، به دلیل فعالیت آزادانه ی عوامل سرویس های اطلاعاتی حریف، می تواند از جمله شاخص های با اهمیت رشد و توسعه هر سازمانی باشد. چرا که این امر مهم، ارتباط مستقیم با فرهنگ سازمانی رایج در آن نهاد دارد و رعایت آن توسط کارکنان الزامی است.
به منظور جلوگیری از قرارگرفتن کارکنان محترم در تورها و تله های سرویس های اطلاعاتی حریف در خارج از کشور، شایسته است این عزیزان جهت بهره گیری از خدمات صیانتی اداره کل حراست و همچنین جهت آموزش و آشنایی با خطرات احتمالی، قبل از هرگونه سفر خارجی با مراجعه به این اداره کل نسبت به تکمیل فرم مربوط به سفر خارج از کشور و دریافت توصیه ها و هشدارهای ویژه ی مخصوص کشور مقصد و آشنایی با قوانین آن کشور اقدام فرمایند.


نکته مهم: در صورتی که سفر به خارج از کشور در قالب کاری و به شکل مأموریت باشد، مستدعی است کارکنان محترم پس از بازگشت از سفر به اداره کل حراست واحد مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوط به گزارش سفر اقدام نمایند.


توصیه های سفرهای خارجی:
برای آگاه سازی همکاران محترم واحد علوم و تحقیقات در مورد رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی در سفرهای خارج از کشور، اداره کل حراست اقدام به انتشار توصیه نامه ای مفید و مختصر در این زمینه نموده است که با اشاره بر روی پیوند زیر، دریافت و مطالعه ی آن امکانپذیر می گردد.
دریافت توصیه نامه ی سفرهای خارج از کشور
آموزش حفظ امنیت در سفرهای خارجی


نکته: همکاران محترم واحد علوم و تحقیقات می توانند با اشاره بر روی پیوندهای آموزش کارکنان و مطالب آموزشی به این صفحات وارد شده و از مطالب آموزشی، هشدارها و توصیه های حراستی موجود در آن نهایت استفاده را بنمایند.