نظرسنجی


نظرسنجی درمورد کیفیت محتوای وبسایت اداره کل حراست:

... <<<

از شما کاربر محترم سپاسگذاریم که با شرکت در این نظرسنجی ما را در افزایش سطح کیفیت وبسایت اداره کل حراست یاری می نمائید. شیوه ی انجام نظر سنجی (با توجه به تصویر زیر) به این صورت است که شما با ورود به پیوند تماس با ما، در قسمت انتخاب موضوع گزینه ی نظرسنجی را انتخاب نموده و بعد از پرکردن بخش های ستاره دار، عدد نظر انتخابی خود را برای ما ارسال می نمائید.

 

برای بهتر دیده شدن عکس بر روی آن اشاره کنید


سوال نظرسنجی: آیا از مجموع مطالب و محتوای وبسایت اداره کل حراست رضایت دارید؟
پاسخ ها:
گزینه ۱: مطالب جدید و کیفیت وبسایت عالی است
گزینه ۲: مطالب معمولی و کیفیت وبسایت در حد متوسط قرار دارد
گزینه ۳: مطالب تکراری و بد است و وبسایت کیفیت پاینی دارد


برای ارسال پاسخ روی پیوند.......اشاره نمائید


نتیجه ی نظرسنجی:
گزینه ۱: ۰/‏۰ درصد / ‏‬ تعداد ۰ نفر
گزینه ۲: ۰/‏۰ درصد / ‏‬ تعداد ۰ نفر
گزینه ۳: ۱۰۰ درصد / ‏‬ تعداد ۱ نفر