سال ۱۴۰۰ - تولید ؛ پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

۰۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۰ کد : ۱۳۶۹۱ اسلایدر
تعداد بازدید:۷۰۴

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی

 

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی

 

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی

 

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی

 

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی

 

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی

 

اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات تولید ؛ پشتیبانی‌ها ، مانع‌زدایی