کارت شناسایی چند منظوره کارکنان


کارت شناسایی چند منظورهکارت شناسایی چندمنظوره کارکنان یک کارت الکترونیکی هوشمند است که برای راحتی بیشتر همکاران گرامی دارای ویژگی ها و امکانات زیر می باشد:
۱- بیان مشخصات هویتی فرد
۲- امکان ورود با خودروی شخصی به داخل واحد
۳- امکان تردد آسان و امن در اماکن مختلف واحد
۴- امکان استفاده آسان از سیستم اتوماسیون تغذیه

صدور کارت شناسایی چند منظوره توسط دفتر حراست صورت می پذیرد و لازم است متقاضیان جهت دریافت کارت فوق به این دفتر مراجعه فرمایند.


شیوه ی دریافت کارت شناسایی چند منظوره:

کارکنان محترم می بایست فرم مربوط به دریافت کارت را از پیوند زیر دریافت (دانلود) نموده و پس از تکمیل آن به صورت دست نویس، با به همراه داشتن فرم تکمیل شده به دفتر اداره کل حراست واحد به نشانی ساختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی مراجعه فرمایند.
 

دانلود فرم مخصوص دریافت کارت شناسایی چند منظوره (PDF-کاغذ A5)


نکته ۱: لازم است چاپ (پرینت) فرم دریافت کارت در کاغذ A5 باشد.
نکته ۲: لازم است در هنگام
دریافت کارت چند منظوره جدید، کارت شناسایی قبلی به این اداره تحویل داده شود.


کارت های شناسایی چند منظوره کارکنان رسمی واحد علوم و تحقیقات در ۴ نوبت صادر شده است.

کارکنان رسمی واحد می توانند با اشاره بر روی لیست های زیر، وضعیت صدورکارت شناسایی خود را مشاهده نمایند.

لیست شماره ۱ - نوبت اول چاپ

لیست شماره ۲ - نوبت دوم چاپ

لیست شماره ۳ - نوبت سوم چاپ

لیست شماره ۴ - نوبت چهارم چاپ


کارت های شناسایی چند منظوره کارکنان قراردادی و ساعتی واحد علوم و تحقیقات در ۲ نوبت صادر شده است.

کارکنان قراردادی و ساعتی واحد می توانند با اشاره بر روی لیست های زیر، وضعیت صدورکارت شناسایی خود را مشاهده نمایند.

لیست شماره ۱ - نوبت اول چاپ

لیست شماره ۲ - نوبت دوم چاپ


*نکته مهم:
در صورت مفقود و یا سرقت شدن کارت شناسایی چندمنظوره - برای جلوگیری از هرگونه اتفاق یا سواستفاده ی احتمالی - لازم است صاحب کارت در اولین فرصت ممکن گزارش مفقود یا سرقت شدن کارت خود را به اداره کل حراست ارائه نموده و برای دریافت مجدد کارت شناسایی چندمنظوره اقدام نماید.


مدارک لازم برای صدور مجدد کارت شناسایی چند منظوره:
کارکنان محترم می توانند برای دریافت مجدد کارت شناسایی با به همراه داشتن مدارک زیر به دفتر اداره کل حراست مراجعه نمایند.
۱- آخرین حکم کارگزینی
۲- یک قطعه عکس پرسنلی به روز