ارتباط با حراست واحد علوم و تحقیقات


ارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


" اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم واحد علوم و تحقیقات "

اطلاعات شما حتی اگر بسیار ناچیز به نظر برسد، می تواند در راه رسیدن به اهداف مثبت و بهینه سازی محیط دانشگاه یاری رسان و راهنمای بزرگی برای ما باشد. شما می توانید برای بیان نظرات، انتقادات، پیشنهادات و هرگونه تقدیر و تشکر، از روش های ذیل استفاده نمایید.

کاربران گرامی، در صورتی که اطلاعات شما دارای طبقه بندی محرمانه است حتما از طریق حضوری پیام خودر را به کارشناسان حراست انتقال دهید. لطفا از ارائه ی اطلاعات محرمانه و مهم خود بوسیله ی تلفن یا پست الکترونیک خودداری نمایید.

ارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس اشاره نمایید


آدرس پُستی:
تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری (جنوب به شمال) - میدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی


پیامگیر تلفنی شبانه روزی: ۴۴۸۶۵۰۰۰


تلفن: ۴۴۸۶۵۲۳۶ - ۴۴۸۶۵۲۴۸


دورنگار: ۴۴۸۶۵۲۲۱


سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۰۲۲۴۸


شماره تلفن داخلی برای ارتباط از طریق تلفنخانه ساختمان علوم انسانی: ۳۱۸۵


شماره های تلفنخانه ساختمان علوم انسانی: ۴۴۸۶۵۱۰۰ - ۴۴۸۶۵۱۵۴ - ۴۴۸۶۵۱۵۵ - ۴۴۸۶۵۱۵۶ - ۴۴۸۶۵۱۵۷ - ۴۴۸۶۵۱۵۸ - ۴۴۸۶۵۱۷۹ - ۴۴۸۶۵۱۸۰ - ۴۴۸۶۵۱۸۱ - ۴۴۸۶۵۱۸۲ - ۴۴۸۴۵۱۵۶


کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵


ارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


ارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


herasat@srbiau.ac.ir ارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات