نظرسنجی


نظرسنجی درمورد کیفیت محتوای وبسایت اداره کل حراست:

حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات... <<<حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

از شما کاربر محترم سپاسگذاریم که با شرکت در این نظرسنجی ما را در افزایش سطح کیفیت وبسایت اداره کل حراست یاری می نمائید. شیوه ی انجام نظر سنجی (با توجه به تصویر زیر) به این صورت است که شما با ورود به پیوند تماس با ما، در قسمت انتخاب موضوع گزینه ی نظرسنجی را انتخاب نموده و بعد از پرکردن بخش های ستاره دار، عدد نظر انتخابی خود را برای ما ارسال می نمائید.

 

برای بهتر دیده شدن عکس بر روی آن اشاره کنیدنظرسنجی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


سوال نظرسنجی: آیا از مجموع مطالب و محتوای وبسایت اداره کل حراست رضایت دارید؟
پاسخ ها:
گزینه ۱: مطالب جدید و کیفیت وبسایت عالی است
گزینه ۲: مطالب معمولی و کیفیت وبسایت در حد متوسط قرار دارد
گزینه ۳: مطالب تکراری و بد است و وبسایت کیفیت پاینی دارد


برای ارسال پاسخ روی پیوند....... اشاره نمائید


نتیجه ی نظرسنجی:
گزینه ۱: ۰/‏۰ درصد / ‏‬ تعداد ۰ نفر
گزینه ۲: ۰/‏۰ درصد / ‏‬ تعداد ۰ نفر
گزینه ۳: ۱۰۰ درصد / ‏‬ تعداد ۱ نفر