دوست یابی در محیط دانشگاه


توجه: هرگونه استفاده از مطلب ذیل با ذکر منبع، نشانه ی احترام شما به تلاش نویسنده آن است.


روح شاعر خوش سخن پارسی حکیم نظامی گنجوی شاد که به زیبایی فرمود:

دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

انسان موجودی اجتماعی است و برای ادامه ی حیات و طی کردن مراحل تکامل ناچار به برقراری ارتباط با دیگران است. پس چه خوب است که با افرادی ارتباط برقرار نماییم و با آنان دوست شویم که حرکت ما را در این راه تکامل سرعت بخشند.
این امر مهم ما را بر آن داشت تا نکاتی مفید در مورد دوست یابی
را در مقام پیشنهاد به شما عزیزان دانشجو بیان نمائیم. چرا که داشتن دوست خوب برای همه ما لازم است و چه بهتر که ما دوستان خوب زیادی داشته باشیم.

دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پیدا کردن دوست خوب کار سختی است و باید به موارد زیادی توجه و به آنها عمل کنیم تا بتوانیم دوست خوب را انتخاب نموده و همچنین سعی کنیم خودمان هم دوست خوبی برای او باشیم.
در اینجا به ذکر چند نکته مفید در این راه پرداخته ایم.


۱- اول خودمان آدم خوبی باشیم و ۱۳ نکته ی بعدی را رعایت کنیم، بعد دنبال دوست های خوب بگردیم.دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
برای پیداکردن دوست خوب اول باید سعی کنیم خودمان آدم خوبی باشیم. زیرا تا وقتی خود ما خوب نباشیم، آدم های خوب ما را برای دوستی قبول نمی کنند. همان طور که ما به دنبال انسان های صالح و نیکو برای دوستی می گردیم، باید این حق را به دیگران هم بدهیم که آنها نیز دنبال انسان های خوب برای دوستی باشند. اگر ما تا الان دوست های خوب زیادی را از دست داده ایم به این معناست که رفتارهای بد و ناپسندی از ما سر می زند و دیده می شود و با این نوع رفتارها ما باز هم دوستان خوب را از دست خواهیم داد. پس بهتر است فرصت حضور در دانشگاه را قدر بدانیم و رفتار های بد خود را تغییر دهیم.

۲- پاکیزگی و آراستگی ظاهری را به عنوان یک اصل مهم رعایت کنیم.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در محیط های آموزشی حفظ پاکیزگی و آراستگی ظاهری شخصی نکته ای بسیار بسیار مهم قلمداد می شود. برای پیداکردن دوست خوب باید به پاکیزگی، آراستگی ظاهر و نوع پوشش انتخابی خود بسیار توجه کنیم. یادمان باشد که یکی از ع لامت های دوست خوب رعایت تمیزی و نظافت و درک صحیح برای انتخاب پوشش توسط اوست. ضمن اینکه دوستان خوب همیشه به پاکیزگی، آراستگی ظاهری و لباس دوستان خویش هم اهمیت می دهند. اگر لباس، کیف، کفش و بدن ما پاکیزه و یا مناسب با شرایط عرفی و اخلاقی محیط پیرامون ما نباشد باعث می شود افرادی که این موارد را رعایت می کنند از ما دور شده و با ما رابطه ی دوستی نداشته باشند.

۳- به نصیحت های افراد با تجربه و خیر خواه گوش فرا دهیم و در برخورد با آنها احترامشان را حفظ کنیم.دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
یکی از کارهایی که باعث می شود انسان خوبی باشیم و افراد دیگر ما را دوست داشته و بخواهند با ما رابطه دوستی داشته باشند این است که به نصیحت های افراد با تجربه و بزرگتر گوش داده و در برخورد با آنها جانب احترام را نگه داریم. چرا که یک آدم خوب هیچگاه نصیحت انسان های با تجربه را نادیده نمی گیرد. در محیط های آموزشی اساتید و کارکنان آن محیط به عنوان افراد با تجربه و بزرگتر محسوب می شوند. اگر در جستجوی آن هستیم که دوست های خوبی داشته باشیم باید تا جای ممکن به نصیحت افراد با تجربه و خیر خواه عمل نمائیم.

۴- همیشه سراغ دانشجویان موفق و اهل مطالعه برویم.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای پیداکردن دوست خوب باید یک راست به طرف دانشجویان موفق و اهل درس برویم تا در کنارشان بتوانیم رشد و پیشرفت بهتر و سریعتری داشته باشیم. در اکثر موارد شخصی که تنبلی و کاهلی را سرلوحه امور خود قرار داده و در راه تحصیل هم علاقه ای از خود نشان نمی دهد و به خوبی درس نمی خواند، دوست ندارد که دوست یا دوستانش هم درس بخوانند و دانشجویان موفقی باشند. تنبلی چنین افرادی بر روی دوستانشان نیز اثر می گذارد و باعث می شود آنان هم به شکلی که شایسته است در زمینه تحصیل تلاشگر و جدی نباشد.

۵- با اشخاصی که نزد شما در مورد دیگران بدگویی می کنند رابطه یدوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دوستی نداشته باشیم.
اگر شخصی نزد ما در مورد دیگران از بدی های آنها بگوید و رازهایشان را برای ما بازگویی کند، معلوم می شود که این شخص برای ما هم نمی تواند دوست خوبی باشد. زیرا بی شک روزی خواهد رسید که هم راز ما و هم بدگویی ما را نزد دیگران خواهد گفت.


۶- با آدم های سخن چین و دو به همزن دوست نشویم.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه محل دو به هم زنی و پخش نفرت و کینه نیست، اما متاسفانه هستند افرادی که با حرف بردن و حرف آوردن بین دو نفر که با هم قهر هستند، آتش کینه، نفرت و کدورت میان آنها را شعله ور تر می نمایند. این افراد رفتار زشت خود رابسیار دوست دارند و از آن لذت نیز می برند. مطمئناً دوستی با چنین افرادی برای ما آسیب های خطرناکی را به همراه خواهد داشت و باید از چنین افرادی اجتناب کنیم.۷- به دنبال افراد راستگو باشیم.دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مشخصاً کسانی که بیشتر وقت ها دروغ می گویند رفتارها و اعمال بد هم زیاد از آنان سر می زند و متاسفانه برای پنهان کردن همین رفتارها و اعمال بد خود مجبورند باز هم دروغ بگویند. داشتن رابطه ی دوستی با این افراد کار بسیار خطرناکی است، چرا که هر لحظه ممکن است از دروغها و رفتار و اعمال آنان آسیب جدی به ما برسد. ضمن اینکه در متون دینی و کلام بزرگان ما نیز آمده است: همیشه نجات و رستگاری انسان در راستگویی است.


۸- توجه کنیم دوستان آن شخصی که برای دوستی انتخاب می کنیم چه کسانی هستند.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یکی از روش های شناخت دوست خوب این است که توجه کنیم دوستان او در محیط دانشگاه چه کسانی هستند. زیرا معمولاً اخلاق دوست ها شبیه به همدیگر است. اگر افرادی که با آن شخص دوست هستند اشخاصی خوب، راستگو و از نظر درسی موفق هستند، معلوم می شود رفتارها واخلاق های خوبی را در او دیده اند که او را برای دوستی انتخاب کرده اند. اما اگر دیدیم بیشتر کسانی که با او رابطه ی دوستی دارند افراد خوبی نیستند و یا به تحصیل خود بی اهمیت هستند و یا دروغ می گویند، نباید به آن شخص نزدیک شد و او لایق دوستی با ما نیست.

۹- از ورزش کردن برای پیدا کردن دوستان خوب استفاده کنیم.دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ورزش کردن برای سلامتی روح و جسم ما بسیار مفید و یکی از روش های یافتن دوستان خوب است. اکثر افرادی که ورزش می کنند دارای اخلاق و رفتار نیکو هستند و زودتر و بهتر از دیگرانی که ورزش نمی کنند مطالب درسی را فرا می گیرند. اینگونه افراد دوستان خوبی برای ما هستند و ما در کنار آنها می توانیم همزمان سلامت روح و جسم را در کنار موفقیت تحصیلی دارا باشیم.

۱۰- به میزان اعتقاد دوست خود به خدا توجه کنیم.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یکی از بهترین روش های یافتن دوست خوب این است که توجه کنیم او چه میزان به خدا اعتقاد دارد و آیا در کارهایش از خدا مدد می جوید یا خیر؟ از آنجا که انسانهای خدا جو پروردگار را همیشه ناظر بر اعمال و رفتار خود می دانند، همیشه پایبند به مسائل اخلاقی هستند و در رابطه ی دوستی خود به ما آسیبی نمی رسانند. این افراد چون خدا را به عنوان یک منبع بی پایان همیشه پشت و پناه خود می دانند از اعتماد به نفس بالاتری بر خوردارند.۱۱- قبل از اینکه به او بگوییم می خواهیم با او دوست شویم او را امتحان کنیم.دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
یکی از روش های پیدا کردن دوست خوب در محیط دانشگاه این است که قبل از شروع دوستی او را امتحان کنیم. مثلاً سخنی کم اهمیت را در قالب یک راز به او بگوئیم و از وی بخواهیم آن را حفظ کند. بعد به واکنش او و اینکه آیا نزد دیگر افراد حاضر در دانشگاه آن راز را بازگو می کند یا خیر توجه کنیم. در مثالی دیگر، کتاب های دانشگاهی خود را به او امانت دهیم تا مطالعه کند و دوباره به ما پس بدهد. باید به اینکه کتاب ها را سر وقت و سالم به ما باز می گرداند یا خیر توجه کنیم. با این قبیل امتحان کردن ها معلوم می شود آیا آن شخص می تواند دوست خوبی برای ما باشد یا نه.

۱۲- دوست خوب به هنگام مشکلات و دردسرها به ما کمک می کند.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از بهترین زمان های شناخت دوست خوب به هنگام مشکلات و دردسرهاست. به طور مثال، در مورد یکی از درس ها برای ما مشکل و دردسری پیش آمده و نیاز به کمک داریم و در این هنگام شخصی بدون هیچ نیت بد و چشمداشتی به ما کمک می کند. توجه کنیم که این فرد را نباید از دست بدهیم، زیرا او می تواند یک دوست بسیار خوب برای ما باشد.

 


۱۳- به دوست خود هدیه بدهیم.دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
هدیه دادن یکی از بهترین روش های حفظ دوست خوب و تحکیم رابطه ی دوستیست. چرا که دوست خوب ما لایق این هدیه است. مهمترین اصل این است که هدیه هرچند کوچک ما بتواند باعث خوشحالی او شود و او آن هدیه را دوست داشته باشد. مطمئناً او نیز در زمان مقتضی ما را با هدیه ای هرچند کوچک خوشحال خواهد نمود.

۱۴- از دوست خوبی که نزد ما می آید استقبال کنیم.
دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بعضی وقت ها آدم ها نزد ما می آیند تا رابطه ی دوستی را آغاز کنند. لازم است در این مواقع به همه مسائل و اصولی که در پیدا کردن دوست به آنها فکر کرده بودیم دوباره توجه کنیم تا مشخص شود شخصی که خواهان دوستی با ما شده می تواند دوست خوبی برای ما باشد یا نه. وقتی مطمئن شدیم برای دوستی فرد مناسبی است با روی خوش از او استقبال می کنیم. اما اگر معلوم شد برای دوستی مناسب نیست، در کمال ادب و احترام و به شکلی که از ما ناراحت نشود به او می فهمانیم که خواهان دوستی و مراوده با او نیستیم.


 


تندرست، پیروز و سربلند باشید