اطلاعیه شماره ۱: پارکینگ های دانشجویی و طبقاتی


بند ۱- به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، ظرفیت پذیرش خودرو در پارکینگ های طبقاتی و دانشجویی محدود است. دانشجویان گرامی می توانند برای مواجه نشدن با مشکل کمبود جای پارک خودرو، از وسائل نقلیه عمومی همچون خط ۱۰ اتوبوس تندرو (بی آر تی BRT )، تاکسی و غیره... برای رسیدن به واحد علوم و تحقیقات استفاده نمایید.

بند ۲- ساعات کار پارکینگ طبقاتی از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و ساعات کار پارکینگ دانشجویی از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ است.
لازم به ذکر است که بعد از ساعت ۱۷:۰۰ امکان پارک خودرو در پارکینگ طبقاتی برای دانشجویان گرامی فراهم نیست و این عزیزان فقط می توانند از پارکینگ دانشجویی استفاده نمایند.

............................................................................................................................. با تشکر
........................................................................................................................... دفتر اداره کل حراست


نقشه دسترسی به واحد علوم و تحقیقات از طریق خط ۱۰ اتوبوس تندرو (BRT)
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس اشاره نمایید

پارکینگ های دانشجویی و طبقاتی اطلاع رسانی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


نقشه دسترسی به واحد علوم و تحقیقات از طریق خطوط اتوبوس تندرو (BRT) و متروی شهر تهران
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس اشاره نمایید

پارکینگ های دانشجویی و طبقاتی اطلاع رسانی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


تصویر دسترسی به پارکینگ دانشجویی
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس اشاره نمایید

پارکینگ های دانشجویی و طبقاتی اطلاع رسانی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


تصویر دسترسی به پارکینگ طبقاتی
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس اشاره نمایید

پارکینگ های دانشجویی و طبقاتی اطلاع رسانی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات